Linxon som ägs av Hitachi ABB Power Grids and SNC-Lavalin, kommer att leverera en nyckelfärdig 400 kV högspänningsstation till Svenska kraftnät. Ordern är värd ca 150 miljoner kronor. Anläggningen kommer att byggas utanför Södertälje 25 kilometer söder om Stockholm.

Projektet består av uppförande och idrifttagning av en ny 400 kV luftisolerad utomhus kopplingsstation som ska ersätta en existerande intilliggande station, samt rivning av den gamla stationen. Projektet innehåller design, materialleverans, uppförande och idrifttagning.. Arbetet planeras påbörjas under våren 2021 och beräknas avslutas under hösten 2023.

”Jag är glad och stolt över att Linxon fått förtroendet att leverera ännu ett stort och viktigt projekt till Svenska kraftnät. Det visar än en gång på vår förmåga att sätta samman de bästa teamen för att konstruera och leverera komplexa ställverksprojekt”, säger Ingela Hålling, vd för Linxon Sverige.

“Vi är hedrade över vårt fjärde stora projekt där vi får medverka till att förbättra kraftnätet i den svenska huvudstaden”; säger Frédéric Tréfois, vd för Linxon. “Detta är ännu ett exempel på samarbetet med våra kunder och hur det hjälper dem att leverera sina åtganden till sina intressenter och samhället i stort.”

Som en del i den övergripande strategin att expandera och uppgradera det existerande elnätet, så har Svenska kraftnät lanserat ett moderniseringsprogram för att möta kraven från en ökande befolkningsmängd.

Linxon påbörjade sin verksamhet i september 1, 2018. Företaget levererar nyckelfärdiga elektriska högspänningsstationer för växelspänning (AC) inom segmenten förnybar och konventionell kraftgenerering, krafttransmission och transport. Dessa stationer möjliggör effektiv och tillförlitlig överföring och kraftdistribution av elektricitet. I stationen finns kontrollsystem som skyddar nätet från strömavbrott och möjliggör tillförlitlig tillgång till el.

 

Om Linxon

Vi kombinerar Hitachi ABB Power Grids djupa teknologiska kunskap med SNC-Lavalins expertis inom projektledning, och har skapat ett företag helt ägnat åt transformatorstationer. Som ett av de ledande ingenjörsföretagen hjälper vi våra kunder med nyckelfärdiga lösningar inom områdena krafttransmission, förnybar energi och transport. Som enda kontaktpunkt kombinerar vi den sammanlagda kunskapen hos våra leverantörer så att kunden drar nytta av effektiva lösningar, ökad industriell produktivitet och en lägre miljöpåverkan. Vi arbetar för att skapa energilösningar som möjliggör hållbara elnät. linxon.com

För mer information:

Kristina Holmström Matses

Kommunikationschef

070-608 30 17

kristina.holmstrom-matses@linxon.com